Uvjeti korištenja

Neke od fotografija na Fanzoj-Inox d.o.o. Internet prodavaonici su samo ilustrativne prirode.

Uvjeti kupnje

Isporučitelj naručene robe je internet prodajno mjesta www.indigena.hr u vlasništvu Fanzoj-Inox d.o.o. u Zagrebu.

Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje ga na Fanzoj-Inox d.o.o. Sve cijene izražene su u Hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (kn), sa PDV-om.

Naručivanje robe

Roba se naručuje elektronskim putem. Pritiskom gumba Stavi u košaricu, odabrani proizvod se sprema u potrošačku košaricu. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac prođe cijeli Proces narudžbe.

Fanzoj-Inox d.o.o. obvezuje se isporučiti sve naručene proizvode koje u trenutku isporuke ima na zalihama. Ukoliko Fanzoj-Inox d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti bilo koji od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca robe telefonski ili e-mailom po pitanju zamjenskog proizvoda ili otkazivanja naručenog proizvoda. Svi ostali naručeni proizvodi biti će isporučeni.

Otprema robe

Otprema robe vrši se svakodnevno, a rok isporuke je 2-3 radnih dana. Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.

Roba je osigurana od gubitka u dostavi. Kupac je obavezan prilikom preuzimanja robe potpisati otpremnicu te je GLS uzima kao potvrdu o preuzimanju.

Provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu, a naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

Plaćanje robe

Kupac se obvezuje naručene proizvode platiti Fanzoj-Inox d.o.o. jednim od sljedećih načina plaćanja:

  • Virmanskom uplatom / avans
  • pouzećem - uvjete plaćanja pouzećem možete vidjeti na linku
  • Plaćanje u trgovini  Zagreb, Trešnjevka, Ogrizovićeva ulica 40A:  

    Kreditne kartice Zagrebačke banke na 24 rade bez kamata i naknade.  Kupujte MasterCard karticama na 24 rate bez kamata i naknada.   Za ostale uvjete plaćnja pitati u trgovini.


Dostava robe i reklamacije

Detaljne uvjete dostave robe i reklamacije proučite na ovom linku .

Izmjene

Fanzoj-Inox d.o.o. zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila.

Registracija

Da biste se registrirali na Fanzoj-Inox d.o.o. Internet prodavaonicu pod nazivom "Fanzoj", morate imati najmanje 18 godina. Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije.

Dostupnost Fanzoj-Inox d.o.o. Internet prodavaonice

Iako Vam Fanzoj-Inox d.o.o. nastoji dati najbolju moguću ponudu usluga, Fanzoj-Inox d.o.o. ne može grarantirati da će usluge na Fanzoj-Inox d.o.o. odgovarati Vašim potrebama.

Fanzoj-inox d.o.o. također ne može garantirati da će usluga biti bez pogrešaka. Ukoliko dođe do pogreške, molimo Vas da je prijavite našem Kontakt centru ili na e-mail info@fanzoj.hr kako bismo je otklonili na najbrži mogući način. Pristup na Fanzoj-Inox d.o.o. Internet prodavaonicu ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja.

Konačni račun može se razlikovati

  • Ako moramo zamijeniti određeni artikl zamjenskim, tada će se cijena razlikovati zbog cijene tog artikla na dan kada obrađujemo Vašu narudžbu, te će te o tome pravovremeno biti obaviješteni
  • Proizvodi na Akciji - ukoliko se u Vašoj narudžbi nalaze artikli koji su trenutno na akciji postoji mogućnost odstupanja u cijeni akcijskih artikala ukoliko je termin narudžbe iza datuma završetka akcije.

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte naše prodajne savjetnike.

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak: 09 - 17 h

Telefon: 099 2642 560

Email : info@fanzoj.hr

Jednostrani raskid ugovora

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste, bez navođenja razloga, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda.


Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom 
linku.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

U slučaju jednostranog raskida Ugovora, izvršit ćemo povrat novca koji smo primili od krajnjeg korisnika, isključujući troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili odluku o jednostranom raskidu ugovora.


Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je krajnji korisnik izvršio uplatu. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena.

Troškove povrata robe krajnji korisnik obavezan je snositi sam ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora. Krajnji korisnik može se obratiti na email adresu info
@fanzoj.hr  ili info telefon 099 2642 560 radi pribavljanja obavijesti o načinu vraćanja proizvoda.

Krajnji korisnik je sukladno Zakonu o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koja je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Pravo na jednostrani raskid ugovora isključeno je u slučajevima navedenima člankom 79. Zakona o zaštiti potrošača, što za kupce naše robe znači da potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je:


1. ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena


2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora

Cjelovite informacije vezane uz pravo kupaca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na linku Zakon o zaštiti potrošača.

 

Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača

Sukladno članku 10. točka 3 Zakona o zaštiti potrošača NN41/14 obavještavamo potrošače da prigovor kojim izražavaju svoje nezadovoljstvo proizvodom mogu  podnijeti u pisanom obliku putem e-maila na adresu info@fanzoj.hr ili poštom na adresu Fanzoj-Inox d.o.o., Ogrizovićeva ulica 40A, 10000 Zagreb. 

Odogovor na vaš prigovor poslati ćemo u pisanom obliku u roku od 15 dana od primitka prigovora. Stoga vas molimo da u svojem prigovoru naznačite adresu ili e-mail adresu na koju vam možemo odgovor poslati.


Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte naše prodajne savjetnike.

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak: 09 - 17 h

Telefon: 099 2642 560

Email : info@fanzoj.hr