OSNOVNI PODACI O PRODAVATELJU

Naziv: FANZOJ-inox d.o.o.

Sjedište: Ogrizovićeva 40 A, Zagreb

Adresa poslovnice: Ogrizovićeva 40 A, Zagreb

OIB: 42027961336

MBS: 080075266

MATIČNI BROJ (nkd):

Temeljni kapital: 20.000,00

Direktorica: Jasenka Kamenečki

Broj telefona: 01 3822 655

Adresa elektroničke pošte: info@fanzoj.hr